Daftar Program

ZAKAT SENIKMAT BERBUKA

SKU

TAGS

Share:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan Beliau menjadi lebih besar lagi apabila di bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemui beliau setiap malam dari Ramadhan, lalu melakukan mudarasah al-Qur`an. Waktu itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih dermawan dalam memberikan kebaikan dari angin yang berhembus. (HR. Bukhori dan Muslim)

Lalu hal dermawan apa yang dapat kita lakukan di bulan Ramadhan?

Tentunya kita dapat berzakat. Apa itu zakat?

 

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya), khususnya bagi seorang Muslim yang hartanya telah mencapai nishab. “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk yang meminta dan yang tidak mendapat bagian” (QS. Az Zariyat ayat :19). Dari ayat tersebut menunjukan bahwa harta yang ada pada kita saat ini terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada penerima hak tersebut. 


Salah satu keutamaan berzakat yaitu menghapuskan diri dari segala kesahalan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selain itu, pahala berzakat yang kita dapatkan akan dilipatgandakan oleh Allah Ta’ala di Bulan Ramadhan.

Masya Allah, banyak sekali ya Sahabat pahala yang akan kita dapat kan di Bulan Ramadhan bila berzakat?

--------------------------------------

Yuk Sahabat berzakat melalui BMM melalui :
Bank Muamalat No. Rek : 340.077.7777 Atas nama Baitulmaal Muamalat